quạt sò
máy thổi khí con sò
quạt hút dạng con sò
quạt hút chân không
máy thổi khí nuôi tôm

0938507168