Motor giảm tốc DOLIN dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
MOTOR GIẢM TỐC DOLIN MẶT BÍCH SV

Motor giảm tốc DOLIN dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
Mô tả sản phẩm

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN MẶT BÍCH SV

MOTOR GIẢM TỐC DẠNG BÁNH RĂNG
Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     :0.1 KW – 11 KW
Điện áp         :3 Phase/220-380V
Dạng lắp       :Mặt bích
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc DOLIN được sử dụng trong:

  • Sản xuất
  • Môi trường
  • Truyền động
  • ….
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
TỶ SỐ TRUYỀN
CÔNG SUẤT1:101:201:301:501:601:801:1001:1201:200
0.1KWSV10-0.1- 10 ASV10-0.1- 20 ASV10-0.1- 30 ASV10-0.1- 50 ASV10-0.1- 60 ASV10-0.1- 80 ASV10-0.1- 100 ASV10-0.1- 120 A
SV10-0.1- 200 A
0.1KWSV11-0.1- 10 ASV11-0.1- 20 ASV11-0.1- 30 ASV11-0.1- 50 ASV11-0.1- 60 ASV11-0.1- 80 ASV11-0.1- 100 ASV11-0.1- 120 ASV11-0.1- 200 A
0.2KWSV10-0.2- 10 ASV10-0.2- 20 ASV10-0.2- 30 ASV10-0.2- 50 ASV10-0.2- 60 ASV10-0.2- 80 ASV10-0.2- 100 ASV10-0.2- 120 ASV10-0.2- 200 A
0.2KWSV11-0.2- 10 ASV11-0.2- 20 ASV11-0.2- 30 ASV11-0.2- 50 ASV11-0.2- 60 ASV11-0.2- 80 ASV11-0.2- 100 ASV11-0.2- 120 ASV11-0.2- 200 A
0.2KWSV12-0.2- 10 ASV12-0.2- 20 ASV12-0.2- 30 ASV12-0.2- 50 ASV12-0.2- 60 ASV12-0.2- 80 ASV12-0.2- 100 ASV12-0.2- 120 ASV12-0.2- 200 A
0.4KWSV11-0.4- 10 ASV11-0.4- 20 ASV11-0.4- 30 ASV11-0.4- 50 ASV11-0.4- 60 ASV11-0.4- 80 ASV11-0.4- 100 ASV11-0.4- 120 ASV11-0.4- 200 A
0.4KWSV12-0.4- 10 ASV12-0.4- 20 ASV12-0.4- 30 ASV12-0.4- 50 ASV12-0.4- 60 ASV12-0.4- 80 ASV12-0.4- 100 ASV12-0.4- 120 ASV12-0.4- 200 A
0.4KWSV13-0.4- 10 ASV13-0.4- 20 ASV13-0.4- 30 ASV13-0.4- 50 ASV13-0.4- 60 ASV13-0.4- 80 ASV13-0.4- 100 ASV13-0.4- 120 ASV13-0.4- 200 A
0.75KWSV12-0.75- 10 ASV12-0.75- 20 ASV12-0.75- 30 ASV12-0.75- 50 ASV12-0.75- 60 ASV12-0.75- 80 ASV12-0.75- 100 ASV12-0.75- 120 ASV12-0.75- 200 A
0.75KWSV13-0.75- 10 ASV13-0.75- 20 ASV13-0.75- 30 ASV13-0.75- 50 ASV13-0.75- 60 ASV13-0.75- 80 ASV13-0.75- 100 ASV13-0.75- 120 ASV13-0.75- 200 A
0.75KWSV14-0.75- 10 ASV14-0.75- 20 ASV14-0.75- 30 ASV14-0.75- 50 ASV14-0.75- 60 ASV14-0.75- 80 ASV14-0.75- 100 ASV14-0.75- 120 ASV14-0.75- 200 A
1.5KWSV13-1.5- 10 ASV13-1.5- 20 ASV13-1.5- 30 ASV13-1.5- 50 ASV13-1.5- 60 ASV13-1.5- 80 ASV13-1.5- 100 ASV13-1.5- 120 ASV13-1.5- 200 A
1.5KWSV14-1.5- 10 ASV14-1.5- 20 ASV14-1.5- 30 ASV14-1.5- 50 ASV14-1.5- 60 ASV14-1.5- 80 ASV14-1.5- 100 ASV14-1.5- 120 ASV14-1.5- 200 A
1.5KWSV15-1.5- 10 ASV15-1.5- 20 ASV15-1.5- 30 ASV15-1.5- 50 ASV15-1.5- 60 ASV15-1.5- 80 ASV15-1.5- 100 ASV15-1.5- 120 ASV15-1.5- 200 A
2.2KWSV14-2.2- 10 ASV14-2.2- 20 ASV14-2.2- 30 ASV14-2.2- 50 ASV14-2.2- 60 ASV14-2.2- 80 ASV14-2.2- 100 ASV14-2.2- 120 A 
2.2KWSV15-2.2- 10 ASV15-2.2- 20 ASV15-2.2- 30 ASV15-2.2- 50 ASV15-2.2- 60 ASV15-2.2- 80 ASV15-2.2- 100 ASV15-2.2- 120 A 
3.7KWSV14-3.7- 10 ASV14-3.7- 20 ASV14-3.7- 30 ASV14-3.7- 50 ASV14-3.7- 60 ASV14-3.7- 80 ASV14-3.7- 100 ASV14-3.7- 120 A 
3.7KWSV15-3.7- 10 ASV15-3.7- 20 ASV15-3.7- 30 ASV15-3.7- 50 ASV15-3.7- 60 ASV15-3.7- 80 ASV15-3.7- 100 ASV15-3.7- 120 A 
3.7KWSV16-3.7- 10 ASV16-3.7- 20 ASV16-3.7- 30 ASV16-3.7- 50 ASV16-3.7- 60 ASV16-3.7- 80 ASV16-3.7- 100 ASV16-3.7- 120 A 
5.5KWSV15-5.5- 10 ASV15-5.5- 20 ASV15-5.5- 30 ASV15-5.5- 50 ASV15-5.5- 60 ASV15-5.5- 80 A   
5.5KWSV16-5.5- 10 ASV16-5.5- 20 ASV16-5.5- 30 ASV16-5.5- 50 ASV16-5.5- 60 ASV16-5.5- 80 A   
7.5KWSV15-7.5- 10 ASV15-7.5- 20 ASV15-7.5- 30 ASV15-7.5- 50 A     
7.5KWSV16-7.5- 10 ASV16-7.5- 20 ASV16-7.5- 30 ASV16-7.5- 50 A     
11KWSV16-11- 10 ASV16-11- 20 A
SV16-11- 30 A
     

Sản phẩm cùng hãng khác:

Đừng ngần ngại, hãy gọi điện hoặc email để nhận được giá tốt nhất

0938 507 168 - 0916 458 169 - vungphat.kd@gmail.com

Motor giảm tốc Dolin Măt bích SV

0938507168