Bơm định lượng Bluewhite – Bơm hóa chất các loại dạng màng – Bơm định lượng Bluewhite uy tính chất lượng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ USA

C-645P
11.5 5.6 Polypropylen Teflon
C-660P
14 4.2 Polypropylen Teflon
C-6125P
30 2.1 Polypropylen Teflon
C-6250P
55 0.7 Polypropylen Teflon
C-6250HV
100 0.35 Acrylic EP

0938507168