Hộp số Chenta

ASS40 ASS50 ASS60 ASS70 ASS80 ASS100 ASS120 ASS135 ASS155 ASS175 ASS225 ASS250 ASS300 ASS350 ASS400 ASS450

ASM50 ASM60 ASM70 ASM80 ASM100 ASM120 ASM135

ASN100 ASN120 ASN135

ASF50-80 ASF60-100 ASF70-120 ASF80-135 ASF100-155 ASF120-175 ASF120-200 ASF135-225 ASF155-250 ASF155-250 ASF175-300 ASF200-350 ASF225-400

ASX50-80 ASX60-100 ASX70-120 ASX80-135 ASX100-155 ASX120-175 ASX120-200 ASX135-225 ASX155-250

BSS40 BSS50 BSS60 BSS70 BSS80 BSS100 BSS120 BSS135 BSS155 BSS175 BSS225

BSM50 BSM60 BSM70 BSM80 BSM100 BSM120 BSM135 BSM155 BSM175

BSN100 BSN120 BSN135

CSS50 CSS60 CSS70 CSS80 CSS100 CSS120 CSS135

CSM50 CSM60 CSM70 CSM80 CSM100 CSM120 CSM135

CHS50 CHS60 CHS70 CHS80 CHS100 CHS120 CHS135

CHM50 CHM60 CHM70 CHM80 CHM100 CHM120 CHM135

WSM80

ESS40 ESS50 ESS60 ESS70 ESS80 ESS100 ESS120 ESS135 ESS155 ESS175 ESS225 ESS250 ESS300

ESM50 ESM60 ESM70 ESM80 ESM100 ESM120 ESM135 ESM155 ESM175

ESN100 ESN120 ESN135

ESF50-80 ESF60-100 ESF70-120 ESF80-135 ESF100-155 ESF120-175 ESF120-200 ESF135-225 ESF155-250 ESF155-250 ESF175-300

ESX50-80 ESX60-100 ESX70-120 ESX80-135 ESX100-155 ESX120-175 ESX120-200 ESX135-225 ESX155-250 ESX155-250 ESX175-300

VSS40 VSS50 VSS60 VSS70 VSS80 VSS100 VSS120 VSS135 VSS155 VSS175 VSS225 VSS250 VSS300

VSM50 VSM60 VSM70 VSM80 VSM100 VSM120 VSM135 VSM155 VSM175

VSF50-80 VSF60-100 VSF70-120 VSF80-135 VSF100-155 VSF120-175 VSF120-200 VSF135-225 VSF155-250 VSF155-250 VSF175-300

VSX50-80 VSX60-100 VSX70-120 VSX80-135 VSX100-155 VSX120-175 VSX120-200 VSX135-225 VSX155-250 VSX155-250 VSX175-300

Báo giá thiết bị —–> 0938507168 Ms Như

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VỮNG PHÁT
ĐỊA CHỈ : 151/73/13 LIÊN KHU 4-5, P.BÌNH HƯNG HÒA B, Q.BÌNH TÂN, TP.HCM
ĐIỆN THOẠI : 028.37673088-22330444-028.62718080
FAX : 028.37673089
HOTLINE : 0938.507.168 MS NHƯ
EMAIL : VUNGPHAT.KD@GMAIL.COM
WEBSITE : WWW.DONGCODIENVUNGPHAT.VN

0938507168