Đầu giảm tốc Wansin lắp rời motor , nhiều kiểu lắp ráp