Motor Teco

Motor Teco Động cơ điện được biết đến lần đầu tiên vào năm 1821 do nhà vật lý học người... View Article
Motor giảm tốc

Motor giảm tốc = Motor điện + Hộp giảm tốc Motor điện có số vòng quay rất lớn, thường 2900rpm,... View Article0938507168