Showa denki U2V

Quạt sò Showa denki U2V

Quạt sò Showa denki U2V
Quạt hút showa denki
quạt sò japan
quat sò nhật

0938507168