Khi nào cần sử dụng bơm cánh kín và khi nào dùng bơm cánh hở ?

Sự lựa chọn giữa bơm cánh kín (centrifugal pump) và bơm cánh hở (open impeller pump) phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tính chất của chất lỏng cần bơm, ứng dụng cụ thể và yêu cầu hiệu suất. Dưới đây là một số tình huống thường được sử dụng cho từng loại bơm:

Bơm cánh kín (Closed Impeller Pump):

  1. Nước Sạch: Bơm cánh kín thường được sử dụng cho các ứng dụng bơm nước sạch hoặc các chất lỏng không chứa tạp chất đáng kể. Chúng có hiệu suất tốt trong việc bơm nước từ nguồn cấp nước công cộng hoặc các ứng dụng nước sạch tương tự.

  2. Hiệu Suất Cao: Bơm cánh kín thường có hiệu suất cao hơn trong môi trường sạch. Do cánh bơm được đóng kín, chất lỏng không bị mất áp suất nội bộ, giúp bơm hoạt động hiệu quả hơn.

  3. Ứng Dụng Công Nghiệp: Trong môi trường công nghiệp, bơm cánh kín có thể được sử dụng cho các ứng dụng bơm chất lỏng tương đối trong suốt nhưng không chứa tạp chất.

Bơm cánh hở (Open Impeller Pump):

  1. Tạp Chất Có Mặt: Khi chất lỏng chứa tạp chất như rác thải, sỏi, cát, hoặc các hạt bẩn, bơm cánh hở thường được ưa chuộng. Thiết kế cánh hở giúp tránh tắc nghẽn và tăng khả năng xử lý tạp chất.

  2. Hiệu Suất Ổn Định: Trong trường hợp chất lỏng chứa tạp chất hoặc độ nhớt cao, bơm cánh hở có thể duy trì hiệu suất ổn định hơn so với bơm cánh kín.

  3. Ứng Dụng Xử Lý Chất Lỏng Đặc Biệt: Trong các ứng dụng cần xử lý các chất lỏng có độ nhớt khá cao hoặc có tính chất thay đổi thường xuyên, bơm cánh hở có thể hiệu quả hơn.

Tóm lại, bơm cánh kín thường phù hợp cho các ứng dụng nước sạch và trong môi trường không có tạp chất đáng kể, trong khi bơm cánh hở thường được ưa chuộng trong các tình huống chất lỏng có tạp chất hoặc độ nhớt cao. Tuy nhiên, sự lựa chọn cụ thể phải dựa trên tính chất chất lỏng, yêu cầu hiệu suất và ứng dụng cụ thể của bạn.

0938507168