MOTOR GIẢM TỐC DOLIN MẶT BÍCH SV

MOTOR GIẢM TỐC – SV

Motor giảm tốc DOLIN dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
Mô tả sản phẩm
MOTOR GIẢM TỐC BÁNH RĂNG DOLIN – SV
Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     :0.1 KW – 11 KW
Điện áp         :3 Phase/220-380V
Dạng lắp       :Mặt bích
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc DOLIN được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề :+ Băng tải

+ Môi trường

+ Thực phẩm

+ Bao bì

+ Dệt nhuộm

+ Cơ khí

Và nhiều ngành nghề khác

CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
TỶ SỐ TRUYỀN
CÔNG SUẤT1:101:201:301:501:601:801:1001:1201:200
0.1KWSV10-0.1- 10 ASV10-0.1- 20 ASV10-0.1- 30 ASV10-0.1- 50 ASV10-0.1- 60 ASV10-0.1- 80 ASV10-0.1- 100 ASV10-0.1- 120 ASV10-0.1- 200 A
0.1KWSV11-0.1- 10 ASV11-0.1- 20 ASV11-0.1- 30 ASV11-0.1- 50 ASV11-0.1- 60 ASV11-0.1- 80 ASV11-0.1- 100 ASV11-0.1- 120 ASV11-0.1- 200 A
0.2KWSV10-0.2- 10 ASV10-0.2- 20 ASV10-0.2- 30 ASV10-0.2- 50 ASV10-0.2- 60 ASV10-0.2- 80 ASV10-0.2- 100 ASV10-0.2- 120 ASV10-0.2- 200 A
0.2KWSV11-0.2- 10 ASV11-0.2- 20 ASV11-0.2- 30 ASV11-0.2- 50 ASV11-0.2- 60 ASV11-0.2- 80 ASV11-0.2- 100 ASV11-0.2- 120 ASV11-0.2- 200 A
0.2KWSV12-0.2- 10 ASV12-0.2- 20 ASV12-0.2- 30 ASV12-0.2- 50 ASV12-0.2- 60 ASV12-0.2- 80 ASV12-0.2- 100 ASV12-0.2- 120 ASV12-0.2- 200 A
0.4KWSV11-0.4- 10 ASV11-0.4- 20 ASV11-0.4- 30 ASV11-0.4- 50 ASV11-0.4- 60 ASV11-0.4- 80 ASV11-0.4- 100 ASV11-0.4- 120 ASV11-0.4- 200 A
0.4KWSV12-0.4- 10 ASV12-0.4- 20 ASV12-0.4- 30 ASV12-0.4- 50 ASV12-0.4- 60 ASV12-0.4- 80 ASV12-0.4- 100 ASV12-0.4- 120 ASV12-0.4- 200 A
0.4KWSV13-0.4- 10 ASV13-0.4- 20 ASV13-0.4- 30 ASV13-0.4- 50 ASV13-0.4- 60 ASV13-0.4- 80 ASV13-0.4- 100 ASV13-0.4- 120 ASV13-0.4- 200 A
0.75KWSV12-0.75- 10 ASV12-0.75- 20 ASV12-0.75- 30 ASV12-0.75- 50 ASV12-0.75- 60 ASV12-0.75- 80 ASV12-0.75- 100 ASV12-0.75- 120 ASV12-0.75- 200 A
0.75KWSV13-0.75- 10 ASV13-0.75- 20 ASV13-0.75- 30 ASV13-0.75- 50 ASV13-0.75- 60 ASV13-0.75- 80 ASV13-0.75- 100 ASV13-0.75- 120 ASV13-0.75- 200 A
0.75KWSV14-0.75- 10 ASV14-0.75- 20 ASV14-0.75- 30 ASV14-0.75- 50 ASV14-0.75- 60 ASV14-0.75- 80 ASV14-0.75- 100 ASV14-0.75- 120 ASV14-0.75- 200 A
1.5KWSV13-1.5- 10 ASV13-1.5- 20 ASV13-1.5- 30 ASV13-1.5- 50 ASV13-1.5- 60 ASV13-1.5- 80 ASV13-1.5- 100 ASV13-1.5- 120 ASV13-1.5- 200 A
1.5KWSV14-1.5- 10 ASV14-1.5- 20 ASV14-1.5- 30 ASV14-1.5- 50 ASV14-1.5- 60 ASV14-1.5- 80 ASV14-1.5- 100 ASV14-1.5- 120 ASV14-1.5- 200 A
1.5KWSV15-1.5- 10 ASV15-1.5- 20 ASV15-1.5- 30 ASV15-1.5- 50 ASV15-1.5- 60 ASV15-1.5- 80 ASV15-1.5- 100 ASV15-1.5- 120 ASV15-1.5- 200 A
2.2KWSV14-2.2- 10 ASV14-2.2- 20 ASV14-2.2- 30 ASV14-2.2- 50 ASV14-2.2- 60 ASV14-2.2- 80 ASV14-2.2- 100 ASV14-2.2- 120 A 
2.2KWSV15-2.2- 10 ASV15-2.2- 20 ASV15-2.2- 30 ASV15-2.2- 50 ASV15-2.2- 60 ASV15-2.2- 80 ASV15-2.2- 100 ASV15-2.2- 120 A 
3.7KWSV14-3.7- 10 ASV14-3.7- 20 ASV14-3.7- 30 ASV14-3.7- 50 ASV14-3.7- 60 ASV14-3.7- 80 ASV14-3.7- 100 ASV14-3.7- 120 A 
3.7KWSV15-3.7- 10 ASV15-3.7- 20 ASV15-3.7- 30 ASV15-3.7- 50 ASV15-3.7- 60 ASV15-3.7- 80 ASV15-3.7- 100 ASV15-3.7- 120 A 
3.7KWSV16-3.7- 10 ASV16-3.7- 20 ASV16-3.7- 30 ASV16-3.7- 50 ASV16-3.7- 60 ASV16-3.7- 80 ASV16-3.7- 100 ASV16-3.7- 120 A 
5.5KWSV15-5.5- 10 ASV15-5.5- 20 ASV15-5.5- 30 ASV15-5.5- 50 ASV15-5.5- 60 ASV15-5.5- 80 A   
5.5KWSV16-5.5- 10 ASV16-5.5- 20 ASV16-5.5- 30 ASV16-5.5- 50 ASV16-5.5- 60 ASV16-5.5- 80 A   
7.5KWSV15-7.5- 10 ASV15-7.5- 20 ASV15-7.5- 30 ASV15-7.5- 50 A     
7.5KWSV16-7.5- 10 ASV16-7.5- 20 ASV16-7.5- 30 ASV16-7.5- 50 A     
11KWSV16-11- 10 ASV16-11- 20 ASV16-11- 30 A     

Đừng ngần ngại, hãy gọi điện hoặc email để nhận được giá tốt nhất

0938 507 168 - 0916 458 169 - vungphat.kd@gmail.com