MOTOR GIẢM TỐC DOLIN CHÂN ĐẾ DOLIN

MOTOR GIẢM TỐC – SH

Motor giảm tốc DOLIN dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
Mô tả sản phẩm
MOTOR GIẢM TỐC DOLIN MODEL SH
Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     :0.1 KW – 11 KW
Điện áp         :3 Phase/220-380V
Dạng lắp       :Chân đế
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp…
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
 TỶ SỐ TRUYỀN
CÔNG SUẤT1:101:201:301:501:601:801:1001:1201:200
0.1KWSH10-0.1- 10 ASH10-0.1- 20 ASH10-0.1- 30 ASH10-0.1- 50 ASH10-0.1- 60 ASH10-0.1- 80 ASH10-0.1- 100 ASH10-0.1- 120 ASH10-0.1- 200 A
0.1KWSH11-0.1- 10 ASH11-0.1- 20 ASH11-0.1- 30 ASH11-0.1- 50 ASH11-0.1- 60 ASH11-0.1- 80 ASH11-0.1- 100 ASH11-0.1- 120 ASH11-0.1- 200 A
0.2KWSH10-0.2- 10 ASH10-0.2- 20 ASH10-0.2- 30 ASH10-0.2- 50 ASH10-0.2- 60 ASH10-0.2- 80 ASH10-0.2- 100 ASH10-0.2- 120 ASH10-0.2- 200 A
0.2KWSH11-0.2- 10 ASH11-0.2- 20 ASH11-0.2- 30 ASH11-0.2- 50 ASH11-0.2- 60 ASH11-0.2- 80 ASH11-0.2- 100 ASH11-0.2- 120 ASH11-0.2- 200 A
0.2KWSH12-0.2- 10 ASH12-0.2- 20 ASH12-0.2- 30 ASH12-0.2- 50 ASH12-0.2- 60 ASH12-0.2- 80 ASH12-0.2- 100 ASH12-0.2- 120 ASH12-0.2- 200 A
0.4KWSH11-0.4- 10 ASH11-0.4- 20 ASH11-0.4- 30 ASH11-0.4- 50 ASH11-0.4- 60 ASH11-0.4- 80 ASH11-0.4- 100 ASH11-0.4- 120 ASH11-0.4- 200 A
0.4KWSH12-0.4- 10 ASH12-0.4- 20 ASH12-0.4- 30 ASH12-0.4- 50 ASH12-0.4- 60 ASH12-0.4- 80 ASH12-0.4- 100 ASH12-0.4- 120 ASH12-0.4- 200 A
0.4KWSH13-0.4- 10 ASH13-0.4- 20 ASH13-0.4- 30 ASH13-0.4- 50 ASH13-0.4- 60 ASH13-0.4- 80 ASH13-0.4- 100 ASH13-0.4- 120 ASH13-0.4- 200 A
0.75KWSH12-0.75- 10 ASH12-0.75- 20 ASH12-0.75- 30 ASH12-0.75- 50 ASH12-0.75- 60 ASH12-0.75- 80 ASH12-0.75- 100 ASH12-0.75- 120 ASH12-0.75- 200 A
0.75KWSH13-0.75- 10 ASH13-0.75- 20 ASH13-0.75- 30 ASH13-0.75- 50 ASH13-0.75- 60 ASH13-0.75- 80 ASH13-0.75- 100 ASH13-0.75- 120 ASH13-0.75- 200 A
0.75KWSH14-0.75- 10 ASH14-0.75- 20 ASH14-0.75- 30 ASH14-0.75- 50 ASH14-0.75- 60 ASH14-0.75- 80 ASH14-0.75- 100 ASH14-0.75- 120 ASH14-0.75- 200 A
1.5KWSH13-1.5- 10 ASH13-1.5- 20 ASH13-1.5- 30 ASH13-1.5- 50 ASH13-1.5- 60 ASH13-1.5- 80 ASH13-1.5- 100 ASH13-1.5- 120 ASH13-1.5- 200 A
1.5KWSH14-1.5- 10 ASH14-1.5- 20 ASH14-1.5- 30 ASH14-1.5- 50 ASH14-1.5- 60 ASH14-1.5- 80 ASH14-1.5- 100 ASH14-1.5- 120 ASH14-1.5- 200 A
1.5KWSH15-1.5- 10 ASH15-1.5- 20 ASH15-1.5- 30 ASH15-1.5- 50 ASH15-1.5- 60 ASH15-1.5- 80 ASH15-1.5- 100 ASH15-1.5- 120 ASH15-1.5- 200 A
2.2KWSH14-2.2- 10 ASH14-2.2- 20 ASH14-2.2- 30 ASH14-2.2- 50 ASH14-2.2- 60 ASH14-2.2- 80 ASH14-2.2- 100 ASH14-2.2- 120 A
2.2KWSH15-2.2- 10 ASH15-2.2- 20 ASH15-2.2- 30 ASH15-2.2- 50 ASH15-2.2- 60 ASH15-2.2- 80 ASH15-2.2- 100 ASH15-2.2- 120 A
3.7KWSH14-3.7- 10 ASH14-3.7- 20 ASH14-3.7- 30 ASH14-3.7- 50 ASH14-3.7- 60 ASH14-3.7- 80 ASH14-3.7- 100 ASH14-3.7- 120 A
3.7KWSH15-3.7- 10 ASH15-3.7- 20 ASH15-3.7- 30 ASH15-3.7- 50 ASH15-3.7- 60 ASH15-3.7- 80 ASH15-3.7- 100 ASH15-3.7- 120 A
3.7KWSH16-3.7- 10 ASH16-3.7- 20 ASH16-3.7- 30 ASH16-3.7- 50 ASH16-3.7- 60 ASH16-3.7- 80 ASH16-3.7- 100 ASH16-3.7- 120 A
5.5KWSH15-5.5- 10 ASH15-5.5- 20 ASH15-5.5- 30 ASH15-5.5- 50 ASH15-5.5- 60 ASH15-5.5- 80 A
5.5KWSH16-5.5- 10 ASH16-5.5- 20 ASH16-5.5- 30 ASH16-5.5- 50 ASH16-5.5- 60 ASH16-5.5- 80 A
7.5KWSH15-7.5- 10 ASH15-7.5- 20 ASH15-7.5- 30 ASH15-7.5- 50 A
7.5KWSH16-7.5- 10 ASH16-7.5- 20 ASH16-7.5- 30 ASH16-7.5- 50 A
11KWSH16-11- 10 ASH16-11- 20 ASH16-11- 30 A

Các sản phẩm liên quan :

MOTOR GIẢM TỐC LIMING – LKSH

MOTOR GIẢM TỐC TECO

MOTOR GIẢM TỐC CHENTA – MHM

MOTOR GIẢM TỐC LIMING – H

MOTOR GIẢM TỐC MCN – NL05

MOTOR GIẢM TỐC WANSIN – GH

MOTOR GIẢM TỐC – PL

 

Đừng ngần ngại, hãy gọi điện hoặc email để nhận được giá tốt nhất

0938 507 168 - 0916 458 169 - vungphat.kd@gmail.com